Mikrobiologija

 

sve na jednom mjestu

Širok spektar analiza

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza:

Laboratorija za mikrobiologiju:
– Bakteriološke analize
– Mikološke analize
– Parazitološke analize
– Serološke analize
– Molekularne mikrobiološke analize (PCR metoda)
– Mikrobiološke kontrole (Kontrole radnih površina, vazduha, sterilnosti instrumenata i rastvora)
– Brzi testovi (dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe A, Rotavirusa, Adenovirusa, Helicobacter pylori, Clostridium difficile toxin A+B u stolici)

Serološke analize

 

Parazitološke analize

 

Mikološke analize

 

Bakteriološke analize

 

059 221 010

Dušanova 30, Trebinje

zumojlab2023@gmail.com

P-P: 07h - 19h S: 08h - 14h N: na zakazivanje