Analize

sve na jednom mjestu

Više od 1 000 analiza

Sve analize provode se u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse, uz svakodnevnu kontrolu kvalitete rada cjelokupnog laboratorijskog procesa.
Analize vrši stručno laboratorijsko osoblje, uz pomoć suvremenih tehnologija na modernim analizatorima da bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

 

Biohemija

Biohemijskim pregledom krvnog seruma, likvora i urina, te hematološkim pregledom krvnih ćelija, otkrivaju se brojni poremećaji u radu pojedinih organa, tkiva i ćelija.

Hematologija

Bavimo se kompletnom analizom krvne slike, proučavanjem uzroka, prognozom, liječenjem i prevencijom bolesti povezanih sa krvlju kao i brzinom sedimentacije eritrocita.

Imunologija

Imunološke analize usmjerene su na ispitivanje oštećenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različitih bolesti imunog sistema, kao što su alergijske i autoimune bolesti i intolerancija na hranu.

Mikrobiologija

Koristeći se najsavremenijim mikrobiološkim metodama tačno i brzo otkrivamo uzrok bolesti, vršimo analizu njenih osobina, uključujući osjetljivost na antibiotike, te dajemo preporuku za daljnje liječenje.

059 221 010

Dušanova 30, Trebinje

zumojlab2023@gmail.com

P-P: 07h - 19h S: 08h - 14h N: na zakazivanje