Biohemija

 

sve na jednom mjestu

Širok spektar analiza

Biohemijska analiza krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. Kad smo bolesni, ovom analizom se otkriva gde se nalazi žarište, ali i kad ne postoje jasni simptomi, krvna slika i biohemijski parametri mogu da ukažu na tinjajuću, još nerazotkrivenu tegobu.

 

Analiza krvi

Analiza likvora

Analiza urina

 

Glukoza

Glukoza je jedan od najčešće određivanih biohemijskih parametara. Može se određivati iz periferne krvi (ubodom u jagodicu prsta) ili iz venske krvi. U laboratoriji Moj lab postoji mogućnost brzog i efikasnog određivanja glukoze iz krvi. Povećane vrijednosti ukazuju da je u pitanju Diabetes mellitus (šećerna bolest). Sama bolest izaziva metabolički požar u organizmu i prouzrokuje mnogo veće i ozbiljnije posljedice po zdravlje organizma, nego što suštinski visoka vrijednost šećera u krvi ukazuje.

U našoj laboratoriji smo u mogućnosti da veoma brzo i precizno uradimo:

• glikemiju – nivo glukoze u krvi

• da izmjerimo HbA1C – glikozilirani hemoglobin (tromjesečni šećer), koji se formira u organizmu proporcionalno koncentraciji glukoze u krvi

• da odredimo Insulin i C Peptid (hormonalno praćenje regulacije nivoa glukoze u krvi)

Masti

Masti (lipidi) se u organizmu čovjeka koriste kao izvor energije i kao strukturne komponente ćelija. Snižene vrednosti lipida ukazuju na oboljenje jetre, na intestinalna (crevna) oboljenja, a mogu ukazati i na postojanje neke sekundarne bolesti. Češce se javljaju povećane vrijednosti lipida u organizmu što u dužem vremenskom intervalu može dovesti do njihovog taloženja na krvnim sudovima (arterioskleroza), a ako se istalože u koronarnim krvnim sudovima, mogu prouzrokovati infarkt miokarda (srčani udar).

Da bi precizno odredili lipidni status, u našoj laboratoriji radimo sledeće analize:

• Holesterol

• Trigliceridi

• HDL holesterol

• LDL holesterol

• Faktor rizika i Indeks ateroskleroze

Gvožđe

Gvožde je osnovni sastojak hemoglobina čija je osnovna funkcija da transportuje kiseonik do tkiva. Nivo gvožđa zavisi od pola i starosti osobe. Zbog hormonskih razlika, viši je kod muškaraca u odnosu na žene, dok se kod oba pola smanjuje starenjem. Kako na nivo gvožđa u krvi utiče fizičko i mentalno opterećenje, a naročito stres, u večernjim satima on je smanjen.

Kod poremećaja u metabolizmu gvožđa, pored serumskog gvožda, određuju se i TIBC (njegov kapacitet vezivanja), UIBC (nezasićen kapacitet),kao i sadržaj Feritina (skladišti gvožde), Transferina (transportuje gvožđe), Folata, Vitamina  B12 i Haptoglobina (vezuje hemoglobin u plazmi).

Bilirubin

Ukupni i direktni bilirubin – su parametri koji imaju veliki  značaj za praćenje funkcije jetre. Povećana koncentracija bilirubina u serumu (hiperbilirubinemija) se klasifikuje kao:

• Prehepatična žutica – oboljenja prehepatičnog porekla kao što su talasemija,  anemija   srpastih ćelija, hemolitična anemija, neonatalna žutica i  hemolitičke bolesti kod novorođenčeta.

• Hepatična žutica – oboljenja na nivou jetre, nalaze se kod akutnog i hroničnog virusnog  hepatitisa, ciroze jetre, hepatocelularnog karcinoma.

• Posthepatična žutica –  javlja se kod holestaze (staze žučnih puteva) i kod odbacivanja  transplantirane jetre

Elektroliti

Elektroliti su sastavni dio našeg organizma i utiču na  većinu metaboličkih procesa. Najvažnija uloga je da održavaju   osmotski pritisak u organizmu, održavaju pH organizma i  regulišu srčane i mišicne funkcije. Takođe, učestvuju u oksido – redukcionim procesima i učestvuju kao neophodni delovi ili  kofaktori u enzimskim reakcijama.

Najvažniji elektroliti su:

• Natrijum – Na

• Kalijum – K

• Hloridi – Cl

• Fosfor – P

• Kalcijum – Ca

• Magnezijum – Mg

Kreatinin

Kreatinin – se koristi za procjenu bubrežne funkcije. Kreatin-fosfat se stvara u mišiićima i služi za stvaranje energije za rad mišića. Zbog svoje nestabilnosti prelazi u kreatinin i izlučuje se urinom. U zavisnosti od mišićne mase, pola, godina može varirati i količina nastalog kreatinina. Nivo kreatinina u krvi predstavlja ravnotežu između njegove produkcije u mišićima  i brzine izlučivanja putem urina, jer se kreatinin filtrira u bubrezima i izlučuje urinom. Tako, ako se smanji filtacija kreatinina kroz bubrege i smanji se njegovo izlučivanje urinom, a proizvodnja ostane ista, dolazi do povećanja njegove koncentracije u krvi.

Stanja u kojima je kreatinin povišen su:

• infekcije bubrega

• kamen u bubregu

• autoimune bolesti

• kod dijabetesa

• koronarnih bolesti

• bilo kakvo oštećenje bubrežne funkcije ili opstrukcija…

Snižene vrijednosti su rijetke i mogu se pojaviti kod smanjenja mišićne mase i ponekad u trudnoći.

Urea

Urea je krajnji produkt razgradnje bjelančevina. Bjelančevine se razgrađuju u jetri i u tom procesu razgradnje nastaje i urea, potom odlazi u krv i izlučuje se urinom. Koncentracija uree u krvi nam ukazuje na bubrežnu funkciju. Koncentracija ovog parametra zavisi i od količine unosa proteina hranom, od razgradnje proteina, kao i izlučivanja urinom. Zato se najčešće radi u kombinaciji sa kreatininom i tako se dobija bolji uvid u cjelokupno stanje organizma, funkciju bubrega i uzrok bolesti.

Povišene vrijednosti kreatinina u krvi (azotemija) se javljaju kod:

• akutnih i hroničnih bolesti bubrega

• kod tumora bubrega

• kamena ili pijeska u bubrezima

• upornih dijareja

• povraćanja

• opekotina

• kod koronarnih bolesti

• dijabetesa

• kod opstrukcije urinarnih puteva…

Snižene vrijednosti su rijetke i nemaju dijagnostički značaj.

Enzimi

Enzimi su proteini sa katalitičkim svojstvima, tj. deluju na brzinu biohemijskih procesa u organizmu. Prema mjestu djelovanja klasifikovani su u tri grupe: intracelularne, sekretorne i enzime plazme. Određivanjem aktivnosti enzima, moguće je ukazati na lokaciju i prirodu  patoloških promena u organizmu. Najvažniji su sledeci enzimi:

AST

AST je dependent transaminaza enzima AST katalizuje reverzibilan transfer jedne A-amino grupe između aspartata i glutamata i kao takav je važan enzim u metabolizmu aminokiseline. AST se nalazi u jetri, srcu, skeletnim mišićima, bubrezima, mozgu, i crvenim krvnim zrncima.

ALT

Alanin aminotransferaze (ALT) je test koji se koristi za testiranje funkicije I bolesti jetre. ALT (ili SGPT, serum glutaminska-pirogrožđana transaminaza). Može se naći u velikim količinama u jetri i igra važnu ulogu u metabolizmu, proces koji pretvara hranu u energiju. ALT se nalazi u ćelijama jetre. Ali, ako je jetra zapaljena ili povređena  ALT se oslobađa u krvotok. Merenje koncentracije u krvi ALT može dati ljekarima važne informacije o jetri, upali, raznim metaboličkim pormećajima, oboljenjima I ostecenjima.

ALP

Alkalna fosfataza je enzim koji se nalazi u krvotoku. ALP pomaže razgradnji proteina u organizmu i postoji u različitim oblicima, u zavisnosti od toga gdje se stvara. ALP se uglavnom proizvodi u jetri, ali meže se sintetisati u kostima, crijevima i bubrezima. Kod trudnica, ALP se sintetise u posteljici.

Provera nivoa ALP u krvi je rutinski deo za utvrđivanje funkcije jetre I žučne kese. Simptomi kao što su žutica (žutu boju kože i očiju), bol u stomaku, povraćanje i mučnina su znaci da nešto nije u redu sa vašim jetrom ili žučnom kesom.

Test ALP mogu biti od pomoći u identifikaciji uslova kao što su:

• zapaljenje ili infekcija jetre

• ožiljci jetre

• zapaljenje žučne kese

• blokada žučnih kanala (od kamenaca, zapaljenja, ili kancera)

Takođe ALP test se radi ako uzimate lijekove koji potencijalno mogu da oštete jetru, kao što su acetaminofen (Tilenol).

Provera ALP nivo u krvi je rutinski deo funkcije jetre i žuči testovima. Simptomi kao što su žutica (žutu boju kože i očiju), bol u stomaku, povraćanje i mučnine može dovesti ljekaru da sumnja nešto nije u redu sa vašom jetre ili žučnom kesom.

Test ALP mogu biti od pomoći u identifikaciji uslova kao što su:

• hepatitis (zapaljenje ili infekcija jetre)

• ciroze (ožiljci jetre)

• cholescistitis (zapaljenje žučne kese)

• blokada žučnih kanala (od kamenaca, zapaljenja, ili kancera)

Takođe možete potreban ALP test ako uzimate lijekove koji ima potencijal da ošteti jetru, kao što su acetaminofen (Tilenol). Merenje ALP je jedan od načina da se proveri za tu štetu.

GGT

Gama glutamil transferaza (GGT) Test

U gama glutamil transferaza (GGT) test mjeri iznos GGT enzima u krvi. Enzimi su molekuli koji su neophodni za hemijske reakcije u organizmu. GGT ima funkciju u organizmu da transportuje molekule i pomaže da se drugi molekuli transportuju po tijelu. Ima značajnu ulogu u metabolizmu lijekova i drugih toksina.

GGT je koncentrovan u jetri, ali je takođe prisutna u žučnoj kesi, slezini, pankreasu, i bubrezima. Nivoi GGT krvi obično visok kada je oštećena jetra. Ovaj test se često radi sa drugim testovima koji mjere enzime jetre ako postoji mogucnost oštećenja jetre.

CK

Ovaj test krvi meri enzim Kreatin kinaza (CK) ili kreatin fosfokinaze (CBK). Enzimi su hemikalije koje pomažu ćelijama vašeg tijela da rade. Mišićne ćelije stvaraju enzim kreatin kinaze. Kada se mišićne ćelije povređeni ili bolesne, enzimi iscuru iz ćelije i ulaze u krvotok.Ovaj test se takođe naziva totalni test CK.

U laboratorijama se obavlja biohemijska analiza krvi i urina. Ispitivanjem krvi se traže dole navedeni parametri, dok se analizom urina određuje mikrobiološka analiza urina (urinokultura) i biohemijski pregled urina. Biohemijska analiza krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. Kad smo bolesni, ovom analizom se otkriva gdje se nalazi žarište, ali i kad ne postoje jasni simptomi, krvna slika (eritrociti, leukociti, trombociti i sedimentacija eritrocita) i biohemijski parametri mogu da ukažu na tinjajuću, još nerazotkrivenu tegobu. Po savetu ljekara, do pedesete godine života, analize krvi treba obavljati jednom godišnje, a posle i češće.

059 221 010

Dušanova 30, Trebinje

zumojlab2023@gmail.com

P-P: 07h - 19h S: 08h - 14h N: na zakazivanje